Scores: 2019 CDI-W Kharkiv

Fri, 09/13/2019 - 08:23
2019 CDI-W Kharkiv - 13 - 15 September 2019

5-year olds - Preliminary Test
Judges: Dzhumadzhuk, Santos, Petukhova

 • 1. Natalya Svyatukha - Erbit GT - 74.40 (Ukraine)
 • 2. Olha Akynshyna - Amadeus - 72.60  (Ukraine)
 • 3. Irina Kharchenko - Fabrykant - 69.40  (Ukraine)

5-year olds - Finals Test
Judges: Velyka, Santos, Petukhova

 • 1. Irina Kharchenko - Fabrykant - 76.40 (Ukraine)
 • 2. Natalya Svyatukha - Erbit GT - 76.00 (Ukraine)
 • 3. Olha Akynshyna - Amadeus - 72.00 (Ukraine)

6-year olds - Preliminary Test
Judges: Dzhumadzhuk, Santos, Petukhova

 • 1. Natalya Svyatukha - Dark Diamond GT - 80.00 (Ukraine)

6-year olds - Finals Test
Judges: Velyka, Santos, Petukhova

 • 1. Nataliya Svyatulha - Dark Diamond GT - 78.40  (Ukraine)

7-year olds - Preliminary Test
Judges: Dzhumadzhuk, Santos, Petukhova

 • 1. Natalya Svyatukha - Brabus II GT - 74.011 (Ukraine)

7-year olds - Finals Test
Judges: Velyka, Santos, Petukhova

 • Natalya Svyatukha - Brabus II GT - DNS/RET/ELI (Ukraine)

Children - Preliminary Test
Judges: Velyka, Dzhumadzhuk, Petukhova, Robins, Shulga

 • 1. Danylo Konovalov - VHS Concetti - 70.727  (Ukraine)
 • 2. Danylo Konovalov - La Reina - 70.409 (Ukraine)
 • 3. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 65.682  (Ukraine)
 • 4. Teriana Sokolova - Rohan Warrior - 65.318 (Ukraine)
 • 5. Yelyzaveta Verezub - Flush Royal - 48.364 (Ukraine)

Children - Team Championship Test
Judges: Petukhova, Shulga, Robins, Santos, Dzhumadzhuk

 • 1. Danylo Konovalov - La Reina - 69.462  (Ukraine)
 • 2. Danylo Konovalov - VHS Concetti - 69.385  (Ukraine)
 • 3. Tetiana Sokolova - Rohan Warrior - 67.885  (Ukraine)
 • 4. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 60.731  (Ukraine)
 • 5. Yelyzaveta Verezub - Flush Royal - 46.000  (Ukraine)

Children - Individual Test
Judges:  Petukhova, Velyka, Santos, Shulga, Robins

 • 1.  Danylo Konovalov - La Reina - 65.036  (Ukraine)
 • 2. Tetiana Sokolova - Rohan Warrior - 64.536  (Ukraine)
 • 3. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 62.821 (Ukraine)
 • 4. Yelyzaveta Verezub - Flush Royal - 50.821 (Ukraine)

Junior Riders - Team Championship Test
Judges: Dzhumadzhuk, Robins, Shulga, Santos, Velyka

 • 1. Sofiia Konstantynivska - Bobby Fischer - 64.000 (Ukraine)
 • 2. Ivan Dubin - Robin Good - 63.818 (Ukraine)
 • 3. Diana Borovyk - Baby Royal - 63.364 (Ukraine)

Junior Riders - Individual Test
Judges: Petukhova, Velyka, Santos, Shulga, Robins

 • 1. Danylo Konovalov - La Reina - 65.036  (Ukraine)
 • 2. Tatiana Sokolova - Rohan Warrior - 64.536  (Ukraine)
 • 3. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 62.821 (Ukraine)
 • 4. Yeluzaveta Verezub - Flush Royal - 50.821 (Ukraine)

Junior Riders - Kur to Music 
Judges: Shulga, Petukhova, Robins, Santos, Dzhumadzhuk

 • 1. Diana Borovyk - Baby Royal - 68.905  (Ukraine)
 • 2. Sofiia Konstanynivska - Bobby Fischer - 65.695 (Ukraine)
 • 3. Ivan Dubin - Robin Good - 64.565 (Ukraine)

Young Riders - Team Championship Test
Judges: Peutkhova, Santos, Dzhumadzhuk, Shulga, Robins

 • 1. Julia Kruvoruchko - Crueml - 67.971  (Ukraine)
 • 2. Anastasiya Cherdak - Diamond Falls - 66.206 (Ukraine)
 • 3. Anastasiya Cherdal - Sir Black - 66.088 (Ukraine)
 • 4. Julia Kryvoruchko - Respekt - 62.294 (Ukraine)

Young Riders - Individual Test
Judges: Santos, Dzhumadzhul, Shulga, Petukhova, Robins

 • 1. Julia Kryvoruchko - Crumel - 67.588  (Ukraine)
 • 2. Anastasiya Cherdak - Diamond Falls - 65.441  (Ukraine)
 • 3. Anastasiya Cherdak - Sir Black - 61.324  (Ukraine)
 • Julia Kryvoruchko - Respekt - DNS  (Ukraine)

Young Riders - Kur to Music 
Judges: Dzhumadzhuk, Robins, Petukhova, Santos, Shulga

 • 1. Julia Kryvoruchko - Crumel - 70.645  (Ukraine)
 • 2. Anastasiya Cherdak - Diamond Falls - 66.910 (Ukraine)

Prix St Georges
Judges: Shulga, Petukhova, Robins, Velyka, Santos

 • 1. Anastasiya Dudkova - Douglas - 69.147 (Belarus)
 • 2. Hanna Karasiova - Joker - 66.353 (Belarus)
 • 3. Anna Dyachenko - Absent - 65.676 (Ukraine)
 • 4. Olha Akynshyna - Hockey - 64.559  (Ukraine)
 • 5. Sergey Puzko - Ser Diamant - 64.441 (Ukraine)
 • 6. Vlada Gunko - Bomond - 59.324 (Ukraine)

Intermediaire I
Judges: Santos, Robins, Petukhova, Dzhumadzhum, Shulga

 • 1. Anastasiya Dudkova - Douglas - 68.941 (Belarus)
 • 2. Hanna Karasiova - Joker - 66.206 (Belarus)
 • 3. Anna Dyachenko - Absent - 65.735  (Ukraine)
 • 4. Olha Akynshyna - Hockey - 65.147 (Ukraine)
 • 5. Sergey Puzko - Ser Diamant  - 61.794  (Ukraine)
 • 6. Vlada Gunko - Bomond - 58.471  (Ukraine)

Intermediaire I Kur to Music 
Judges: Velyka, Santos, Dzhumadzhuk, Robins, Petukhova

 • 1. Anastasiya Dudkova - Douglas - 68.890  (Ukraine)
 • 2. Olga Akynshyna - Hockey - 68.030  (Ukraine)
 • 3. Anna Dyachenko - Absent - 68.000 (Ukraine)
 • 4. Sergey Puzko - Ser Diamant - 66.385 (Ukraine)

Grand Prix
Judges: Robins, Petukhova, Santos, Dzhumadzhuk, Velyka

 • 1. Olga Safronova - Sandro d'Amour - 70.174 (Belarus)
 • 2. Inna Logutenkova - Fleraro - 69.435  (Ukraine)
 • 3. Qabil Ambak - Delatio - 67.870 (Malaysia)
 • 4. Hanna Karasiova - Zodiak - 66.370 (Belarus)
 • 5. Anastasiya Dudkova - Hofman - 65.739 (Belarus)
 • 6. Svetlana Kiseliova - Sinton - 64.587  (Ukraine)
 • 7. Anna Dyachenko - Poseydon - 62.913 (Ukraine)
 • 8. Ievgen Kostin - Tugrik - 62.652  (Ukraine)
 • 9. Anna Dyachenko - Guliver - 61.565 (Ukraine)
 • 10. Ala Nikanorava - Zabava - 61.522 (Belarus)

Grand Prix Kur to Music
Judges: Dzhumadzhuk, Robins, Velyka, Petukhova, Santos

 • 1. Olga Safronova - Sandro d'Amour - 76.500 (Belarus)
 • 2. Inna Logutenkova - Fleraro - 75.745 (Ukraine)
 • 3. Hanna Karasiova - Zodiak - 73.890 (Belarus)
 • 4. Qabil AMbak - Delatio - 71.850 (Malaysia)
 • 5. Anastasiya Dudkova - Hofman - 67.345 (Belarus)
 • 6. Ala Nikanorava - Zabava - 66.995 (Belarus)
 • 7. Anna Dyachenko - Poseydon - 66.020  (Ukraine)
 • 8. Svetlana Kiseliova - Sinton - 65.300  (Ukraine)
 • 9. Anna Dyachenko - Guliver - 63.255  (Ukraine)
 • 120. Ievgen Kostin - Tugrik - 60.290  (Ukraine)