Scores: 2019 CDI San Giovanni in Marignano

Fri, 06/21/2019 - 15:45
2019 CDI San Giovanni in Marignano - 21 - 23 June 2019

Pony Riders - Team Championship Test
Judges: Lacerda, Robins, Rovida

 • 1. Ulyana Konshina - Maverick - 68.762 (Russia)
 • 2. Rachele Bancora - Blakt's Thomas - 67.095  (Italy)
 • 3. Mariya Kabukaeva - Beauty Star - 63.095 (Russia)
 • 4. Vittoria Galimberti - Toulouse - 59.000  (Italy)

Pony Riders - Individual Test
Judges: Leao, Robins, Rovida

 • 1. Rachele Bancora - Blakt's Thomas - 68.333  (Italy)
 • 2. Ulyana Konshina - Maverick - 68.288 (Russia)
 • 3. Mariya Kabukaeva - Beauty Star - 63.829  (Italy)
 • 4. Vittoria Galimberti - Toulouse - 60.495  (Italy)

Pony Riders - Kur to Music 
Judges: Robins, Leao, Rovida

 • 1. Rachele Bancora - Blakt's Thomas - 68.517  (Italy)
 • 2. Ulyana Konshina - Maverick - 68.233 (Russia)
 • 3. Mariya Kabukaeva - Beauty Star - 64.383  (Italy)
 • 4. Vittoria Galimberti - Toulouse - 63.367  (Italy)

Children - Preliminary Test
Judges: Robins, Leao, Rovida

 • 1. Ulyanna Konshina - Parcival - 68.398 (Russia)
 • 2. Anna Tarabella - May - 68.397  (Italy)
 • 3. Mariya Kabukaeva - Elinor - 67.821 (Russia)
 • 4. Silvia Diciatteo - Tinus - 65.705  (Italy)
 • 5. Lena Abfalterer - Lesaro - 64.872 (Austria)
 • 6. Cecilia Ruffini - Bailando Cobra - 63.077  (Italy)
 • 7. Riccardo Spagni - Cesan - 62.308  (Italy)
 • 8. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 59.744 (Ukraine)

Children - Team Championship Test
Judges: Leao, Robins, Rovida

 • 1. Ulyana Konshina - Parcival - 69.295  (Russia)
 • 2. Silvia Diciaetteo - Tinus - 67.564  (Italy)
 • 3. Riccardo Spagni - Cesan - 67.372  (Italy)
 • 4. Anna Tarabella - May - 66.795  (Italy)
 • 5. Mariya Kabukaeva - Elinor - 65.705 (Russia)
 • 6. Lena Abfalterer - Lesaro - 64.423 (Austria)
 • 7. Cecilia Ruffini - Bailando Cobra - 64.167  (Italy)
 • 8. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 60.064 (Ukraine)

Children - Individual Test
Judges: Robins, Leao, Rovida

 • 1. Ulyana Konshina - Parcival - 68.869 (Russia)
 • 2. Lena Abfalterer - Lesaro - 67.083 (Austria)
 • 3. Mariya Kabukaeva - Elinor - 66.548 (Russia)
 • 4. Anna Tarabella - May - 66.429  (Italy)
 • 5. Riccardo Spagni - Cesan - 65.595  (Italy)
 • 6. Silvia Diciaetteo - Tinus - 64.881  (Italy)
 • 7. Cecilia Ruffini - Bailando Cobra - 63.631  (Italy)
 • 8. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 58.512 (Ukraine)

Junior Riders - Team Championship Test
Judges:  Lacerda, Robins, Rovida

 • 1. Yulia Grigorieva - Kalhave's De Niro - 70.758  (Russia)
 • 2. Alessia Volpini  - Easy Deasy - 69.899  (Italy)
 • 3. Valentina Merli - Le Bom - 68.535  (Italy)
 • 4. Daria Hohenwarter - Lehmann - 68.131 (Austria)
 • 5. Valentina Ugenti - Britney - 67.020  (Italy)
 • 6. Maria Duranti - Coco Fee - 65.556  (Italy)
 • 7. Martina Lippi - Luben - 65.454  (Italy)
 • 8. Caterina Neri - Roxana - 64.950  (Italy)
 • 9. Ginevra Bianco - Dali Salvador - 64.546  (Italy)
 • 10. Bernadette Rizzuto - Cover Girl - 64.243  (Italy)
 • 11. Andrea Neri - Freestyler - 62.020  (Italy)
 • Costanza Mossini - Concorde - DNS  (Italy)

Junior Riders - Individual Test
Judges: Rovida, Leao, Robins

 • 1. Yulia Grigorieva - Kalhoeve's De Nora - 70.686 (Russia)
 • 2. Valentina Merli - Le Bom - 69.412 (Italy)
 • 3. Alessia Volpini - Easy Deasy - 69.265  (Italy)
 • 4. Valentina Ugenti - Britney - 67.010  (Italy)
 • 4. Maria Vittoria Duranti - Coco Fee - 67.010  (Italy)
 • 6. Caterina Neri - Roxana - 65.784  (Italy)
 • 7. Daria Hohenwarter - Lehmann - 65.588 (Austria)
 • 8. Martina Lippi - Luben - 64.902  (Italy)
 • 9. Bernadette Rizzuto - Cover Girl - 64.510  (Italy)
 • 10. Ginevra Bianco - Dali Salvador - 63.333  (Italy)
 • 11. Andrea Neri - Freestyler - 61.863  (Italy)

Junior Riders - Kur to Music 
Judges: Leao, Robins, Rovida

 • 1. Yulia Grigorieva - Kalhave's De Nora - 74.375 (Russia)
 • 2. Valentina Merli - Le Bom - 70.450  (Italy)
 • 3. Alessia Volpini - Easy Deasy - 69.483  (Italy)
 • 4. Valentina Ugenti - Britney - 68.525  (Italy)
 • 5. Daria Hohenwarter - Lehmann - 68.458 (Austria)
 • 6. Caterina Neri - Roxana - 68.150  (Italy)
 • 7. Maria Vittoria Duranti - Coco Fee - 67.533  (Italy)
 • 8. MArtina Lippi - Luben - 65.817  (Italy)
 • 9. Ginevra Bianco - Dali Salvador - 65.250  (Italy)
 • 10. Bernadette Rizzuto - Cover Girl - 65.092  (Italy)
 • Andrea Neri - Freestyler - DNS  (Italy)

Young Riders - Team Championship Test
Judges: Lacerda, Tissot, Robins

 • 1. Alba Abollo Fontela - Elvillar CS - 67.794 (Spain)
 • 2. Yulia Gorbacheva - Urbi et Orbu - 67.010 (Russia)
 • 3. Ginevra Coperchio - Edipo el Bayo - 66.127 (Italy)
 • 4. Aurora Roncoroni - World Champion - 63.628 (Italy)

Young Riders - Individual Test
Judges: Tissot, Robbins, Leao

 • 1. Alba Abolla Fontela - Elvillar CS - 69.755 (Spain)
 • 2. Yulia Gorbacheva - Urbi et Orbu - 67.059 (Russia)
 • 3. Ginevra Coperchio - Edipo el Bayo - 66.029  (Italy)
 • 4. Aurora Roncoroni - World Champion - 64.902  (Italy)

Young Riders - Kur to Music 
Judges: Leao, Tissot, Robins

 • 1. Alba Abollo Fontela - Elvillar CS - 71.392 (Spain)
 • 2. Yulia Gorbacheva - Urbi et Orbi - 70.417 (Russia)
 • 3. Ginevra Coperchio - Edipo el Bayo - 68.542  (Italy)
 • 4. Aurora Roncoroni - World Champion - 61.475  (Italy)

Under 25 - Intermediaira II
Judges: Rovida, Tissot, Robins

 • 1. Francesca Rapazzoli - Rhadamanthus - 66.618 (Italy)
 • 2. Margherita Josi - Le Contendro - 63.578  (Italy)
 • 3. Serena Fumagalli - Black Panter - 63.530  (Italy)
 • 4. Francesco Sangiorgi - Sorrento - 62.157  (Italy)
 • 5.  Valentina Croce - Loreley - 59.461  (Italy)

Under 25 - Short Grand Prix
Judges: Rovida, Robins, Tissot

 • 1. Francesca Rapazzoli - Rhadamanthus - 66.496  (Italy)
 • 2. Francesco Sangiorgi - Sorrento - 62.692  (Italy)
 • 3. Margherita Josi - Le Contendro - 62.478  (Italy)
 • 4. Serena Fumagalli - Black Panter - 61.325  (Italy)
 • 5. Valentina Croce - Loreley - 59.743  (Italy)

Under 25 - Kur to Music
Judges: Tissot, Rovida, Robins

 • 1. Francesca Rapazzoli - Rhadamanthus - 68.617  (Italy)
 • 2. Serena Fumagalli - Black Panter - 64.267  (Italy)
 • 3. Margherita Josi - Le Contedro - 62.942  (Italy)
 • Francesco Sangiorgi - Sorrento - DNS  (Italy)
 • Valentina Croce - Loreley - DNS  (Italy)